Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Yritys Kaihdintohtori Oy
Y-tunnus 2741234-7
Katuosoite Rousku 2, 00760 Helsinki
Email juho@kaihdintohtori.com
Puhelin 040-4114370

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juho Vähäkangas, juho@kaihdintohtori.com

3. Rekisterin nimi

Kaihdintohtori Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi

Kaihdintohtori Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja sen edellyttämiin yhteydenottoihin. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite ja tilaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toisille kaihdinalan toimijoille, jos tiedusteltu palvelu ei kuulu Kaihdintohtori Oy:n valikoimaan tai asiakas saa nopeamman palvelun lähempänä asuinpaikkaansa sijaitsevalta kaihdinalan toimijalta tai jos käytämme ulkopuolista urakoitsijaa.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä käytetään salatun yhteyden välityksellä. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.