1x1 kuva

Rekisteriseloste

Henkilölaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

  • Kaihdintohtori Oy
  • Sahaajankatu 20 E, 00880 Helsinki
  • Juho Vähäkangas <juho@kaihdintohtori.com>

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisätlö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Asiakas voi halutessaan pyytää tietojen poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan täyttämä yteydenottolomake osoitteessa www.kaihdintohtori.com

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden yhteystietoja ulkopuolisille. Mikäli tietojen luovutus tulee ajankohtaiseksi, KaihdinTohtorin edustaja pyytää asiakkailta etukäteen asianmukaisen suostumuksen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei EU:n tai ETA:n ulkopuolelle luovutusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Palvelimet sijaitsevat palvelinkeskuksessa, lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yhteystietoja säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla. Tietoihin ei ole julkista pääsyä.

Ota yhteyttä!

Käytämme sivuilla evästeitä, jotta sivut toimisivat paremmin.